Nabożeństwa odbywają się w niedziele o godz. 10:00  

al. Wojska Polskiego 8
stołówka Żeglugi Maz.

Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni.
Ew. Jana 8:36
Kto ufa Synowi, ma życie wieczne, kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zazna życia, lecz ciąży na nim Boży gniew.
Ew. Jana 3:36
Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do Mnie, a tego, który do Mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę.
Ew. Jana 6:37
Jezus powiedział: Ja jestem światłem świata. Kto idzie za Mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
Ew. Jana 8:12
I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
Ew. Jana 8:32