Nabożeństwa odbywają się w niedziele o godz. 10:00  

al. Wojska Polskiego 8
stołówka Żeglugi Maz.

Wizja Kościoła Bożego w Giżycku K7

1.        

Król

Jak 2:17

Wzrastanie w zaufaniu do Króla Jezusa wyrażone przez konkretne czyny w codziennym życiu

Tak samo jest z zaufaniem( do Jezusa). Jeśli nie ma uczynków, martwe jest w sobie samym.

2.        

Królestwo

Mat 6:33

Ustanowienie Królestwa Bożego i jego mocy

Zabiegajcie najpierw o Królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

3.        

Księga

Joz 1: 8

Trwanie w nauczaniu apostolskim i prorockim oraz czynienie uczniami Króla wszystkich świętych

Niech z ust twoich nie odstępuje Księga Prawa. Będziesz ją rozważał za dnia i w nocy, abyś umiejętnie wykonywał wszystko, co w niej jest napisane. Dzięki temu doświadczać będziesz pomyślności i szczęśliwą dla ciebie będziesz podążał drogą, wtedy wykażesz się roztropnością.

4.        

Kościół

3 Jan 5-6

Rozmodlona rodzina wspierająca siebie wzajemnie we wszystkim

Ty, umiłowany, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, zwłaszcza przybywającym skądinąd. Oni to świadczyli o twej miłości wobec Kościoła, dobrze uczynisz zaopatrując ich na drogę godnie Boga.

5.        

Komora

Mat 6: 6

Osobista relacja z Bogiem w komorze, która wpływa na uwielbianie Króla w Kościele

                                                                                                  

Ty zaś, kiedy się modlisz, wejdź do swej komory, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

6.        

Konkret

Flp 3: 17

Kościół, który staje się wzorem do naśladowania przez inne Kościoły. Kościół rzucający światło daleko – jak latarnia

Bądźcie, bracia, moimi naśladowcami i patrzcie na tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas.

7.        

Krystaliczny

Ap 22: 1

Kościół wolny od obłudy, polityki, plotkarstwa i czysty w oczach Króla

I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.